KOTODAMA

Použití zvuků a hlasu k (sebe)léčení a osobnímu rozvoji

Seminář s Karlem Grunickem

19.-23. 5. 2021

Centrum Skalka 22, Skalka u Doks

Karl je pro mě učitel zenové přítomnosti a naprostého mistrovství v práci s energií plně v těle. Jeho učení stále vstřebávám a integruju.
Zdeněk Webermuzskykruh.cz | cestapravehomuze.cz
Karl pracuje s energií způsobem, který většina lidí považuje za nemožný či nadpřirozený. Jeho metody jsou velmi účinné a přitom jednoduché a po chvíli zvládnutelné skoro pro každého.
Karel Sedláček

KOTODAMA

Kotodama je prastará japonská nauka o čistém zvuku. Řříká, že kosmos byl vytvořen ze zvuku a že pomocí hlasu lze ovlivňovat a měnit naši realitu.

Po tisíciletí byla předávána jen ústně mezi učitelem a žákem. Díky Morihei Ueshibovi, zakladateli moderního bojového umění Aikido, se tato duchovní nauka dostala v polovině 20. století i na západ.

Doslovně přeloženo znamená „koto“ zvuk a „tama“ duše,  kotodama tudíž znamená „zvuk duše“, volnější překlady též zní „jazyk ducha“ nebo „jazyk síly“.

Kotodama je systém samohlásek, souhlásek a jejich kombinací, ve kterém má každý zvuk svůj obsah a konkrétní význam. Kombinací a vyslovením těchto zvuků se aktivují v nich ukryté síly a tyto vibrace působí určitým způsobem působí na toho, kdo je vysloví, i jeho okolí.

Praxe Kotodamy se též nazývat může zvukovou meditací. Rozšiřuje vědomí a odkrývá rozpomenutí se na vibrační podstatu vesmíru. Při správné kombinaci a vyslovení zvuků se aktivují základní síly, které řídí naší realitu. To pozitivně ovlivňuje minulost, přítomnost i budoucnost.

Novější výzkum potvrzuje učení obsažená ve starých spisech - např. že použitím určitých samohlásek lze aktivovat a dokonce měnit DNA.

V raných japonských spisech je Kotodama popisována jako magický jazyk, v němž dlí duchovní síly a který bez násilí hýbe nebem a zemí. Umění Kotodama je i v Japonsku převážně považované za mýtus a není veřejně dostupné či vyučované. Karl se však rozhodl tradici předávání z učitele na žáka porušit a zprostředkovat tyto informace světu v době, kdy je naše osobní transformace tak klíčová.

Karl je ztělesněním toho, co učí, a záleží na každém, do jaké míry se dokáže v jeho poli uvolnit a přijmout novou realitu, do které účastníky tak mistrně uvádí.

Vědomosti získané na tomto semináři můžete ihned začít používat ve vlastním životě či v jakékoli terapeutické praxi.

Abyste mohli seminář úspěšně absolvovat, nepotřebujete žádné hlasové předpoklady či předchozí zkušenosti. Každý, kdo může mluvit, má pro tento seminář dostatek hlasu 🙂

OBSAH SEMINÁŘE

Co zažijete a co si sebou odnesete do života

 • Základní informace o fungování mozku a kvantové fyzice jako vědeckém modelu, který vysvětluje působení a efektivitu léčení zvukem
 • Vysvětlení energetického významu samohlásek a souhlásek a jejich použití
 • Příležitost zažít si a učit se cíleně použít zvuk a váš hlas k sebeléčení
 • Zvýšení energetického toku, čištění a oživení těla pomocí zvuku
 • Transformace a odbourání emocionálních blokád prostřednictvím zvuků a hlasu
 • Posílení vaší intuice
 • Aktivace buněčné paměti
 • Porozumění energetické vibraci vašeho jména skrze jednotlivá písmena a jejich posloupnost. Díky tomu může vaše jméno být osobní mantrou, která ukazuje vaši cestu životem.
 • Navázání kontaktu s „elementární duší“ vnitřních orgánů
 • Rozvoj hlasu pomocí tónů a tónování
 • Tělesná cvičení Kotodama
 • A mnohem více...

Kdo je Karl Grunick?

Karl Grunick se narodil v roce 1963 v Německu. Studoval hudební pedagogiku, muzikoterapii a léčení zvukem (Sound healing, např. s Tomem Kenyonem, zvuková masáž s Peterem Hessem atd.) Léta se věnuje terapeutické práci s dechem a tělem, je skladatel a hudebník, mistr bojových umění s 34 letou zkušeností (6. dan Aikido, Iado Ken-Jutsu), mistr práce s energií (Čchi-kung) a věnuje se též mnoha dalším způsobům osobního rozvoje, např. meditaci a zenu.

Na základě všech zkušeností vyvinul v průběhu let vlastní, specifické umění práce s energií, které nazývá KI, což znamená Inteligence těla (z německého Körper-Inteligenz), případně Kvantová Inteligence. VÍCE SE O INTELIGENCI TĚLA DOČTETE ÚPLNĚ DOLE NA TÉTO STRÁNCE.

Karl založil a vede Neue Energie Trainings Zentrum – Výcvikové centrum pro novou energii. Působí již mnoho let na volné noze jako poradce, trenér a lektor v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Itálii, Japonsku, USA a od roku 2015 též v ČR. Principy KI vyučuje ve firmách, při tréninku managementu, v práci s učiteli a sociálními pracovníky, pro sebeobranu a v terapeutickém vzdělávání. V posledních letech upustil Karl od výuky bojových umění (léta byl učitelem Aikido, viz ukázky níže) a soustředí se především na zprostředkování přímého prožitku tělesné inteligence účastníkům svých seminářů.

Než se podíváte na ukázková videa níže, dovolte krátký komentář: Karl je mistr práce s energií. Na jeho seminářích velmi prostě vysvětluje a ukazuje, jak lze díky vnitřnímu "uvolnění" vrátit případnému útočníkovi energii jeho útoku bez vynaložení jakékoliv námahy. Síla, která útočníka porazí, je tak jeho vlastní. Bez tohoto pochopení působí ukázky níže jako zinscenované představení 🙂 Tyto principy jsou platné nejen v sebeobraně, ale v celém našem životě.

Karlovy semináře NEJSOU semináře bojových umění, bojová umění již nevyučuje. Zúčastnit se může kdokoliv.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zpětná vazba

Co o Karlovi a jeho seminářích říkají jejich účastníci

Karl je pro mě učitel zenové přítomnosti a naprostého mistrovství v práci s energií plně v těle. Jeho učení stále vstřebávám a integruju.
Zdeněk Webermuzskykruh.cz | cestapravehomuze.cz
Karl rozumí energii a dovede ji používat způsobem, který většina lidí považuje za nemožný či nadpřirozený. Jeho metody jsou extrémně účinné a přitom maximálně jednoduché, tj. po chvíli zvládnutelné skoro pro každého.
Karel Sedláček
Karl je autentický a přesně ví o čem mluví. Všechno, co učí, je osobně zažité a prožité. V kurzech pracuje převážně s tělem, které považuje za výchozí bod pro vnímání, práci na sobě i vše ostatní. Zprostředkovává životní postoj, přítomnost v těle a uvědomění si životní energie, kterou jsou účastníci semináře schopni pocítit a tento prožitek si vzít do svých běžných životů. Má schopnost sdělovat komplikované věci jednoduchým, lehce pochopitelným způsobem.
Jitka Scharinger
Karl na svých seminářích velmi prostě a jednoduše učí to, co téměř nikdo neumí a pokud umí, tak neučí a zahaluje závojem tajemství. Vždy jsem si myslel, že existuje přímá cesta k prožitku toho, čemu Karl říká KI, a když jsem byl poprvé na jeho semináři, nebylo to ani tak překvapení, jako radost a nadšení z toho, že existuje učitel, který to tak jednoduše sdílí a ztělesňuje.
Jakub Střítezskýhumandesign.cz
Každý seminár s Karlom je prekvapenie a obohatenie na dlhý čas. Účinky jeho pôsobenia sú dlhodobé a prinášajú trvalé zmeny v mojom živote. Vždy a znova sa teším na prácu, ktorá je jemná, intenzívna a presne zasahujúca to čo je potreba.
Zuzana Hozhonihozhoni.eu
Karle, jsem vděčný a děkuji za to, že děláš to, co děláš!
Drunvalo MelchizedekAutor knihy "Prastaré tajemství květu života"

Místo konání + organizační informace

4. - 8.8. 2021

Středa 12:30 - Neděle cca 15:30

Místo konání: Centrum Skalka 22 (Skalka u Doks č. 22)
Web Skalky | Mapa zde

 • První a poslední jídlo je oběd - v den začátku a konce semináře.
 • Seminář je tlumočený do češtiny.
 • Program se odehrává zpravidla mezi 10-13 hod a 15-19 hod.
 • Na Skalku jezdí přímý autobus z Prahy a budu též organizovat spolujízdu.
 • Skalka je rezidenční centrum uprostřed nádherné přírody viz fotky níže (a více fotografií z centra viz zde). Centrum se nachází mezi loukami a lesy poblíž Máchova jezera. Seminární sál má část stěny prosklenou, která se otevírá do prostorné zahrady se stinnými stromy.
 • Během semináře budete mít dostatek času na pobyt v okolní přírodě.
 • Na pokojích jsou k dispozici peřiny a polštáře. Ručník je k zapůjčení za malý poplatek, nebo si dovezte svůj.
 • Velmi chutná strava i ubytování na pokojích jsou zahrnuté v ceně. K zakoupení je též mnoho dalších druhů čajů, kávy, čokolád, tyčinek atd. v obchůdku.
 • Semináře se může účastnit každý včetně dětí, ale do 18 let je nutná účast alespoň jednoho rodiče. Cena pro děti je stejná jako pro dospělé. Bez umezení se mohou účastnit i lidé v důchodovém věku.
 • Pokud máte nějaké zdravotní či psychické omezení, je důležité, abyste nás předem informovali.

Místo konání: Centrum Skalka 22 (Skalka u Doks č. 22)
Web Skalky | Mapa zde

Cena semináře: 13.970 Kč / 537 €

CENA JE FINÁLNÍ A ZAHRNUJE ubytování na pokojích a (chutnou) stravu. NEJSEM PLÁTCE DPH.

Bude-li někdo ubytovaný mimo centrum, cena bude odpovídajícím způsobem snížená.

Další seminář s Karlem v roce 2021

Vztahový seminář (4.-8. 8. 2021) - Seminář vede Karl se svojí ženou Renatou, obsahuje též prvky KI a mnoho dalšího, seminář je vhodný pro páry i jednotlivce.

Semináře se konají v centru Skalka 22 u Doks a registrace bude otevřená v květnu/máji 2021.

Co je Inteligence těla, neboli co Karl učí na jiných seminářích a přímo či nepřímo vnáší do všeho, co dělá.

Inteligence těla je umění využití principů, působících uvnitř nás a obsažených v bojových uměních, v každodenním životě. Na svých seminářích učí Karl přirozené inteligenci těla (KI - z německého Körper-Inteligenz, tedy tělesná inteligence, nebo též Kvantová Inteligence). Velmi prostými způsoby vede účastníky seminářů k uvolnění do přirozeného stavu bytí, který umožňuje mnohem snadněji zvládat všechny výzvy našeho života. Díky KI se nemusíme snažit a vše kolem nás se uspořádá v souladu s námi, mizí stres a v těle probíhají samovolné léčivé procesy.

Inteligence těla (KI) vychází z prožitku jednoty a uvědomění, že vše je spojeno se vším a my můžeme svěřit řízení inteligenci, kterou máme uvnitř sebe sama. Karl působí skromně a neokázale. Jeho učení se soustřeďuje na principy KI a jejího přirozeného využití v každodenním životě, v duchovním a osobním vývoji. KI lze chápat jako vystředění či usazení v naší vlastní energii. Nemůže být přesně popsána, ale může být prožita, procítěna a pochopena prostřednictvím vlastní zkušenosti. Potom s námi zůstává jako nový způsob bytí a konání. Účast na Karlově semináři může zásadně proměnit váš přístup k životu.

KI se dá také popsat následovně:

 • NAPROSTÁ NEUTRALITA
 • BÝT V JEDNOTĚ S TÍM, CO DĚLÁM
 • NEPOSUZOVÁNÍ
 • PLYNUTÍ
 • ODPOUTÁNÍ – DOVOLENÍ – BEZ-ZÁMĚROVOST
 • NAPROSTÁ A PŘITOM UVOLNĚNÁ BDĚLOST
 • PŘIJETÍ TOHO, CO JE (KAŽDÉ SITUACE)
 • DĚLÁNÍ „NE-DĚLÁNÍ“
 • NEZRANITELNOST
 • VĚDOMÍ SEBE SAMA - SPOČINUTÍ V SOBĚ
 • SJEDNOCENÍ TĚLA A MYSLI
 • BYTÍ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU