LÉČENÍ ZVUKEM

Síla hlasu, zvuku, rytmu a hudby

Seminář s Karlem Grunickem

15.-19. 7. 2020

Centrum Skalka 22, Skalka u Doks

LÉČENÍ ZVUKEM, SÍLA HLASU A RYTMU

Zvuk je základní životní element. V příbězích všech kultur se traduje, že svět byl stvořený zvukem. Zvuk léčí a tvoří život. Prostupuje logickými strukturami v naší mysli a vede nás do přímého vnímání sebe sama. Spouští a podněcuje ozdravné fyzické reakce v našem těle. I v nejtišších chvílích našeho života námi prostupuje zvuk ticha.

Rytmus je život. S rytmem, tepem srdce naší matky, se vyvíjíme a přicházíme na svět. Zvuk se bezprostředně podílí na vývoji mozku. Potřebujeme zvuk, rytmus, tělesnost a ticho. Zvuk přímo ovlivňuje fungování nervových přenašečů (transmiterů) v našem mozku a měnit tím vzorce/způsob našeho vnímání.

Zvuky můžeme nejsnadněji tvořit pomocí vlastního hlasu. Ten je přímým vyjádřením nás samých a současně prozrazuje, jak se cítíme. Pomocí hlasu můžeme zažít na vlastním těle nádherný svět zvuků. Náš hlas je nástroj, jehož pomocí můžeme léčit a transformovat sebe sama.

Vědomosti získané na tomto semináři můžete ihned začít používat ve vlastním životě či v jakékoli terapeutické praxi.

Pro účast na semináři nepotřebujete žádné hlasové předpoklady či předchozí zkušenosti. Každý, kdo může mluvit, má pro tento seminář dostatek hlasu 🙂

OBSAH SEMINÁŘE

Co zažijete a co si sebou odnesete do života

 • Příležitost zažít si a učit se cíleně použít váš hlas, zvuk, rytmus a hudbu k (sebe) léčení a oživení
 • Posílení vaší intuice v používání zvuku a práci se zvukem
 • Základní informace o fungování mozku a kvantové fyzice jako vědeckém modelu, který vysvětluje působení a efektivitu léčení zvukem
 • Rozšíření vašeho hlasového spektra
 • Léčení těla, sebe sama i druhých hlasem a zvukem
 • Transformace emocionálních blokád prostřednictvím hlasu a zvuku
 • Léčení a oživení čaker, aktivování tzv. hadí síly (kundalini) pomocí zvuku a rytmu
 • Zvýšení energetického toku v těle a tím také odbourávání vnitřních blokací

 • Zážitek a zkoumání mnoha cest léčení a transformace prostřednictvím zvuku

Kdo je Karl Grunick?

Karl Grunick se narodil v roce 1963 v Německu. Studoval hudební pedagogiku, muzikoterapii a léčení zvukem (Sound healing, např. s Tomem Kenyonem). Léta se věnuje terapeutické práci s dechem a tělem, je skladatel a hudebník, mistr bojových umění s 34 letou zkušeností (6. dan Aikido, Iado Ken-Jutsu), mistr práce s energií (Čchi-kung) a věnuje se též mnoha dalším způsobům osobního rozvoje, např. meditaci a zenu.

Na základě všech zkušeností vyvinul v průběhu let vlastní, specifické umění práce s energií, které nazývá KI, což znamená Inteligence těla (z německého Körper-Inteligenz), případně Kvantová Inteligence. VÍCE SE O INTELIGENCI TĚLA DOČTETE ÚPLNĚ DOLE NA TÉTO STRÁNCE.

Karl založil a vede Neue Energie Trainings Zentrum – Výcvikové centrum pro novou energii. Působí již mnoho let na volné noze jako poradce, trenér a lektor v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Itálii, Japonsku, USA a od roku 2015 též v ČR. Principy KI vyučuje ve firmách, při tréninku managementu, v práci s učiteli a sociálními pracovníky, pro sebeobranu a v terapeutickém vzdělávání. V posledních letech upustil Karl od výuky bojových umění (léta byl učitelem Aikido, viz ukázky níže) a soustředí se především na zprostředkování přímého prožitku tělesné inteligence účastníkům svých seminářů.

Než se podíváte na ukázková videa níže, dovolte krátký komentář: Karl je mistr práce s energií. Na jeho seminářích velmi prostě vysvětluje a ukazuje, jak lze díky vnitřnímu "uvolnění" vrátit případnému útočníkovi energii jeho útoku bez vynaložení jakékoliv námahy. Síla, která útočníka porazí, je tak jeho vlastní. Bez tohoto pochopení působí ukázky níže jako zinscenované představení 🙂 Tyto principy jsou platné nejen v sebeobraně, ale v celém našem životě.

Karlovy semináře NEJSOU semináře bojových umění, bojová umění již nevyučuje. Zúčastnit se může kdokoliv.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zpětná vazba

Co o Karlovi a jeho seminářích říkají jejich účastníci

Karl je pro mě učitel zenové přítomnosti a naprostého mistrovství v práci s energií plně v těle. Jeho učení stále vstřebávám a integruju.
Zdeněk Webermuzskykruh.cz | cestapravehomuze.cz
Karl rozumí energii a dovede ji používat způsobem, který většina lidí považuje za nemožný či nadpřirozený. Jeho metody jsou extrémně účinné a přitom maximálně jednoduché, tj. po chvíli zvládnutelné skoro pro každého.
Karel Sedláček
Každý seminár s Karlom je prekvapenie a obohatenie na dlhý čas. Účinky jeho pôsobenia sú dlhodobé a prinášajú trvalé zmeny v mojom živote. Vždy a znova sa teším na prácu, ktorá je jemná, intenzívna a presne zasahujúca to čo je potreba.
Zuzana Hozhonihozhoni.eu
Karle, jsem vděčný a děkuji za to, že děláš to, co děláš!
Drunvalo MelchizedekAutor knihy "Prastaré tajemství květu života"
Karl je autentický a přesně ví o čem mluví. Všechno, co učí, je osobně zažité a prožité. V kurzech pracuje převážně s tělem, které považuje za výchozí bod pro všechno - pro vnímání, pro práci na sobě i pro práci venku. Zprostředkovává nejen slova, ale životní postoj, přítomnost v těle a uvědomění si proudící životní energie, kterou jsou účastníci semináře schopni pocítit a tento prožitek si vzít do svých běžných životů. Karl má schopnost sdělovat komplikované věci jednoduchým, lehce pochopitelným způsobem.
Jitka Scharinger
Karl na svých seminářích velmi prostě a jednoduše učí to, co téměř nikdo neumí a pokud umí, tak neučí a zahaluje závojem tajemství. Vždy jsem si myslel, že existuje přímá cesta k prožitku toho, čemu Karl říká KI, a když jsem byl poprvé na jeho semináři, nebylo to ani tak překvapení, jako radost a nadšení z toho, že existuje učitel, který to tak jednoduše sdílí a ztělesňuje.
Jakub Střítezskýhumandesign.cz

Místo konání + organizační informace

15.-19.7. 2020

Středa 13:30 - Neděle cca 15:30

Seminář je věnovaný léčení zvukem a práci s hlasem a rytmem, pomocí jednoduchých a zábavných cvičení.

Místo konání: Centrum Skalka 22 (Skalka u Doks č. 22)
Web Skalky | Mapa zde

Místo konání: Centrum Skalka 22 (Skalka u Doks č. 22)
Web Skalky | Mapa zde

Cena semináře: 13.200 Kč / 497 €

CENA JE FINÁLNÍ A ZAHRNUJE ubytování na pokojích a (chutnou) stravu. NEJSEM PLÁTCE DPH.

Bude-li někdo ubytovaný mimo centrum, či bude-li mít vlastní stravu, cena bude odpovídajícím způsobem snížená.

Žijete-li mimo ČR a nebudete-li na seminář nebudete moci přijet z důvodu uzavření státních hranic, zálohu vám vrátíme, pokud to nahlásíte nejpozděni do 10.7. a doložíte, že je vám cesta skutečně znemožněná. Věřím však, že v době semináře to již nebude problém.

Co je Inteligence těla, neboli co Karl učí na jiných seminářích a přímo či nepřímo vnáší do všeho co dělá.

Inteligence těla je umění využití principů, působících uvnitř nás a obsažených v bojových uměních, v každodenním životě. Na svých seminářích učí Karl přirozené inteligenci těla (KI - z německého Körper-Inteligenz, tedy tělesná inteligence, nebo též Kvantová Inteligence). Velmi prostými způsoby vede účastníky seminářů k uvolnění do přirozeného stavu bytí, který umožňuje mnohem snadněji zvládat všechny výzvy našeho života. Díky KI se nemusíme snažit a vše kolem nás se uspořádá v souladu s námi, mizí stres a v těle probíhají samovolné léčivé procesy.

Inteligence těla (KI) vychází z prožitku jednoty a uvědomění, že vše je spojeno se vším a my můžeme svěřit řízení inteligenci, kterou máme uvnitř sebe sama. Karl působí skromně a neokázale. Jeho učení se soustřeďuje na principy KI a jejího přirozeného využití v každodenním životě, v duchovním a osobním vývoji. KI lze chápat jako vystředění či usazení v naší vlastní energii. Nemůže být přesně popsána, ale může být prožita, procítěna a pochopena prostřednictvím vlastní zkušenosti. Potom s námi zůstává jako nový způsob bytí a konání. Účast na Karlově semináři může zásadně proměnit váš přístup k životu.

KI se dá také popsat následovně:

 • NAPROSTÁ NEUTRALITA
 • BÝT V JEDNOTĚ S TÍM, CO DĚLÁM
 • NEPOSUZOVÁNÍ
 • PLYNUTÍ
 • ODPOUTÁNÍ – DOVOLENÍ – BEZ-ZÁMĚROVOST
 • NAPROSTÁ A PŘITOM UVOLNĚNÁ BDĚLOST
 • PŘIJETÍ TOHO, CO JE (KAŽDÉ SITUACE)
 • DĚLÁNÍ „NE-DĚLÁNÍ“
 • NEZRANITELNOST
 • VĚDOMÍ SEBE SAMA - SPOČINUTÍ V SOBĚ
 • SJEDNOCENÍ TĚLA A MYSLI
 • BYTÍ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU