SPOJENÍ, DOTEK, VZTAH

Seminář s Karlem a Renatou Grunick

4.-8. 8. 2021

Centrum Skalka 22, Skalka u Doks

Od účastníků požadujeme, aby si ráno v den zahájení semináře
udělali domácí test na Covid, nebo přivezli doklad o testu/očkování.

PŘÍTOMNOST A INTELIGENCE TĚLA V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

(náplň semináře)

Schopnost kontaktu (spojení) je jedna z nejdůležitějších vlastností v našem životě. Pokud kontakt přípustíme a integrujeme, tak umožní růst vztahů všeho druhu. Vědomý kontakt vyžaduje schopnost pozastavení se a bytí v přítomnosti, schopnost stáhnout energii z vnějšího dění, abychom se mohli zaměřit dovnitř a mohli se spojit s hlubšími vrstvami našeho bytí. Teprve když se otevřeme sami sobě, jsme schopni se otevřít svému protějšku. Pouze když jsme přítomni, můžeme svoji přítomnost nabídnout světu.

Schopnost být sami sobě blízko však v našem zrychleném životě postrádáme. Většinou jsme ve stavu neklidu a napětí. V tomto stavu se setkáváme s vnějším světem a lidmi, rozhodujeme se, navazujeme vztahy a vychováváme děti. Jsme více „mimo sebe“ než „v sobě“ a nevnímáme, kolik problémů v našem životě vzniká jako důsledek toho, že nejsme sami se sebou v kontaktu, ve spojení.

Snadno zapomínáme, jaké kouzlo spočívá v hlubokém a pravdivém setkávání se se sebou i s naším protějškem. A je jen na nás, abychom vytvořili půdu pro takováto setkání. Všechno se změní, jakmile začneme sami sebe zase vnímat a spojíme se s hlubší úrovní sebe sama. Vystoupíme ze života ve funkcionalitě a automatismu a naučíme se vnášet do našeho života mnohem větší hloubku.

Pouze v této hloubce se může uskutečnit bytostně přítomné setkání. Teprve z této hloubky může vzniknout kvalita doteku, který je pak schopen nás i druhé zasáhnout hluboko v duši. Doteku, který rozpouští emocionální brnění, který je schopen vyjádřit náklonost, obdiv nebo soucit. Takový dotek může snadno rozproudit blokované a zadržované energie.

Dotek je zapomenutý lidský jazyk. Oživuje a změkčuje nás. Není možné se někoho dotknout, aniž bychom sami byli dotčení. V každodenním životě se často uzavíráme, abychom se chránili před zraněním, což téměř znemožňuje možnost být skutečně dotčení. Dotek, který nic nevyžaduje, který se rodí z radosti z kontaktu, který je plný soucítění a nevychází z žádné techniky, je nesmírně léčivý (a přitom zapomenutý) dar.

Opravdový dotek je přímo spojený se schopností kotaktu, spojení. Když jsme skutečně spojení sami se sebou, když máme odvahu spojit se s naší podstatou, místem které nemá formu, fontánou života v nás... můžeme se pak opravdu propojit s druhými. Když se vztahujeme z tohoto místa, všechny naše vztahy (se situacemi, lidmi, přírodou, partnery, klienty...) vychází z upřímného, odvážného spojení a živosti. Tím se každodennost mění na mimořádnost.

Darem opravdového spojení (doteku) je prožitek a vědomí toho, že jsme nikdy nebyli skutečně oddělení. Klíčem je odevzdání se a vnímání, že bariéra mezi námi o okolním světem mizí. To nám umožní vnímat kontakt s druhými nově a plně. V tichu a zklidnění se nachází bezčasí. Čas je pouze pohyb myšlenek a když tyto pohyby ustanou, dostanete se do prostoru ohromné radosti. Přijmout, že vše co se děje je zcela správné a v pořádku, vyžaduje mnoho důvěry. Život je vždy na naší straně a chce pro nás to nejlepší! Abychom to nejen věděli, ale také zažili, je od nás žádáno, abychom krok za krokem odložili naši personu - masku, kterou nosíme jako ochranu před světem. Dokud jí neodložíme, zůstaneme zaseknutí na prahu a zoufalí z toho, co vše tako maska musí snášet... 

V průběhu semináře vytvoříme pomocí mnoha cvičení vnímání, setkávání, doteků a cvičení Inteligence těla pole, které vám zprostředkuje účinné zásady pro vytvoření vztahu se sebou i druhými. Pole, ve kterém se každý účastník i každá účastnice může vydat na dobrodružnou cestu k sobě samé(mu), do vlastních hlubin. Pak budete vnímat a zažívat, jak změnou vašeho vědomí mění kvalita vašeho života. Zažít tuto zkušenost a ukotvit ji ve svém nitru, vzít si ji s sebou do všedních dnů, může přinést ve vašem životě mnoho pozitivních změn.

Pokud pracujete s lidmi, můžete získané zkušenosti ihned uplatnit i ve vlastní terapeutické praxi. 

CO JE INTELIGENCE TĚLA

(Bude také součástí semináře v jednom ze dnů)

Inteligence těla je umění využití principů, působících uvnitř nás a obsažených v bojových uměních, v každodenním životě. Na svých seminářích učí Karl přirozené inteligenci těla (KI - z německého Körper-Inteligenz, tedy tělesná inteligence, nebo též Kvantová Inteligence). Velmi prostými způsoby vede účastníky seminářů k uvolnění do přirozeného stavu bytí, který umožňuje mnohem snadněji zvládat všechny výzvy našeho života. Díky KI se nemusíme snažit a vše kolem nás se uspořádá v souladu s námi, mizí stres a v těle probíhají samovolné léčivé procesy.

Inteligence těla (KI) vychází z prožitku jednoty a uvědomění, že vše je spojeno se vším a my můžeme svěřit řízení inteligenci, kterou máme uvnitř sebe sama. Karl působí skromně a neokázale. Jeho učení se soustřeďuje na principy KI a jejího přirozeného využití v každodenním životě, v duchovním a osobním vývoji. KI lze chápat jako vystředění či usazení v naší vlastní energii. Nemůže být přesně popsána, ale může být prožita, procítěna a pochopena prostřednictvím vlastní zkušenosti. Potom s námi zůstává jako nový způsob bytí a konání. Účast na Karlově semináři může zásadně proměnit váš přístup k životu.

KI se dá také popsat následovně:

 • NAPROSTÁ NEUTRALITA
 • BÝT V JEDNOTĚ S TÍM, CO DĚLÁM
 • NEPOSUZOVÁNÍ
 • PLYNUTÍ
 • ODPOUTÁNÍ – DOVOLENÍ – BEZ-ZÁMĚROVOST
 • NAPROSTÁ A PŘITOM UVOLNĚNÁ BDĚLOST
 • PŘIJETÍ TOHO, CO JE (KAŽDÉ SITUACE)
 • DĚLÁNÍ „NE-DĚLÁNÍ“
 • NEZRANITELNOST
 • VĚDOMÍ SEBE SAMA - SPOČINUTÍ V SOBĚ
 • SJEDNOCENÍ TĚLA A MYSLI
 • BYTÍ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU

Kdo je Karl Grunick?

Karl Grunick se narodil v roce 1963 v Německu. Studoval hudební pedagogiku, muzikoterapii a léčení zvukem (Sound healing, např. s Tomem Kenyonem, zvuková masáž s Peterem Hessem atd.) Léta se věnuje terapeutické práci s dechem a tělem, je skladatel a hudebník, mistr bojových umění s 34 letou zkušeností (6. dan Aikido, Iado Ken-Jutsu), mistr práce s energií (Čchi-kung) a věnuje se též mnoha dalším způsobům osobního rozvoje, např. meditaci a zenu.

Na základě všech zkušeností vyvinul v průběhu let vlastní, specifické umění práce s energií, které nazývá KI, což znamená Inteligence těla (z německého Körper-Inteligenz), případně Kvantová Inteligence. VÍCE SE O INTELIGENCI TĚLA DOČTETE ÚPLNĚ DOLE NA TÉTO STRÁNCE.

Karl založil a vede Neue Energie Trainings Zentrum – Výcvikové centrum pro novou energii. Působí již mnoho let na volné noze jako poradce, trenér a lektor v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Itálii, Japonsku, USA a od roku 2015 též v ČR. Principy KI vyučuje ve firmách, při tréninku managementu, v práci s učiteli a sociálními pracovníky, pro sebeobranu a v terapeutickém vzdělávání. V posledních letech upustil Karl od výuky bojových umění (léta byl učitelem Aikido, viz ukázky níže) a soustředí se především na zprostředkování přímého prožitku tělesné inteligence účastníkům svých seminářů.

Než se podíváte na ukázková videa níže, dovolte krátký komentář: Karl je mistr práce s energií. Na jeho seminářích velmi prostě vysvětluje a ukazuje, jak lze díky vnitřnímu "uvolnění" vrátit případnému útočníkovi energii jeho útoku bez vynaložení jakékoliv námahy. Síla, která útočníka porazí, je tak jeho vlastní. Bez tohoto pochopení působí ukázky níže jako zinscenované představení 🙂 Tyto principy jsou platné nejen v sebeobraně, ale v celém našem životě.

Karlovy semináře NEJSOU semináře bojových umění, bojová umění již nevyučuje. Zúčastnit se může kdokoliv.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zpětná vazba

Co o Karlovi a jeho seminářích říkají jejich účastníci

Karl je autentický a přesně ví o čem mluví. Všechno, co učí, je osobně zažité a prožité. V kurzech pracuje převážně s tělem, které považuje za výchozí bod pro vnímání, práci na sobě i vše ostatní. Zprostředkovává životní postoj, přítomnost v těle a uvědomění si životní energie, kterou jsou účastníci semináře schopni pocítit a tento prožitek si vzít do svých běžných životů. Má schopnost sdělovat komplikované věci jednoduchým, lehce pochopitelným způsobem.
Jitka Scharinger
Karl na svých seminářích velmi prostě a jednoduše učí to, co téměř nikdo neumí a pokud umí, tak neučí a zahaluje závojem tajemství. Vždy jsem si myslel, že existuje přímá cesta k prožitku toho, čemu Karl říká KI, a když jsem byl poprvé na jeho semináři, nebylo to ani tak překvapení, jako radost a nadšení z toho, že existuje učitel, který to tak jednoduše sdílí a ztělesňuje.
Jakub Střítezskýhumandesign.cz
Každý seminár s Karlom je prekvapenie a obohatenie na dlhý čas. Účinky jeho pôsobenia sú dlhodobé a prinášajú trvalé zmeny v mojom živote. Vždy a znova sa teším na prácu, ktorá je jemná, intenzívna a presne zasahujúca to čo je potreba.
Zuzana Hozhonihozhoni.eu
Karle, jsem vděčný a děkuji za to, že děláš to, co děláš!
Drunvalo MelchizedekAutor knihy "Prastaré tajemství květu života"

Místo konání + organizační informace

4. - 8.8. 2021

Středa 12:30 - Neděle cca 15:30

Místo konání: Centrum Skalka 22 (Skalka u Doks č. 22)
Web Skalky | Mapa zde

 • První a poslední jídlo je oběd - v den začátku a konce semináře.
 • Seminář je tlumočený do češtiny.
 • Program se odehrává zpravidla mezi 10-13 hod a 15-19 hod.
 • Na Skalku jezdí přímý autobus z Prahy a budu též organizovat spolujízdu.
 • Skalka je rezidenční centrum uprostřed nádherné přírody viz fotky níže (a více fotografií z centra viz zde). Centrum se nachází mezi loukami a lesy poblíž Máchova jezera. Seminární sál má část stěny prosklenou, která se otevírá do prostorné zahrady se stinnými stromy.
 • Během semináře budete mít dostatek času na pobyt v okolní přírodě.
 • Na pokojích jsou k dispozici peřiny a polštáře. Ručník je k zapůjčení za malý poplatek, nebo si dovezte svůj.
 • Velmi chutná strava i ubytování na pokojích jsou zahrnuté v ceně. K zakoupení je též mnoho dalších druhů čajů, kávy, čokolád, tyčinek atd. v obchůdku.
 • Semináře se může účastnit každý včetně dětí, ale do 18 let je nutná účast jednoho rodiče. Cena pro děti je stejná jako pro dospělé. Bez omezení se mohou účastnit i lidé v důchodovém věku.
 • Pokud máte nějaké zdravotní či psychické omezení, je důležité, abyste nás předem informovali.

Místo konání: Centrum Skalka 22 (Skalka u Doks č. 22)
Web Skalky | Mapa zde

Cena semináře: 14.000 Kč / 562 €

CENA JE FINÁLNÍ A ZAHRNUJE ubytování na pokojích a (chutnou) stravu. NEJSEM PLÁTCE DPH.

Bude-li někdo ubytovaný mimo centrum, cena bude snížená.

Pokud se seminář nebude konat z důvodu Covid-19 (nebo pokud zahraniční účastníci nebudou moci přicestovat), zálohu vám vrátím.

Přihláška je platná teprve po uhrazení vaší zálohy (3.300 Kč / 132 €)
Pozor, počet míst je omezený. Semináře s Karlem jsou vždy zaplněné po max. kapacitu.
Seminář je tlumočený do češtiny.

Připravované semináře s Karlem v roce 2022

Mozek a zvuk (26.-30. 1. 2022) - Seminář se zaměřením na práci s hlasem a zvukem

Inteligence těla (13.-15. 5. 2022) - Seminář KI se zaměřením na Auru (energetické tělo)

Bojovník (18.-24. 7. 2022) - Seminář o osobní síle, výjimečný rozsahem i obsahem

Semináře se konají v centru Skalka 22 u Doks a registrovat se můžete pouze přes tento web, přihlášením a zaplacením zálohy. 
Registrace je otevřená vždy několik měsíců před konáním semináře a pouze pro nejbližší nadcházející seminář.