Téma semináře:

Seminář je věnovaný vnímání KI (inteligence těla) pomocí jednoduchých a zábavných cvičení.

 • Maximální kapacita je 36 účastníků.
 • Seminář se většinou zaplní během 1-2 týdnů od otevření přihlášek.
 • Seminář je tlumočený do češtiny.
 • Program se většinou odehrává mezi 10-13hod a 15-18:30 hod.
 • Semináře se může účastnit každý včetně dětí, ale do 18 let je nutná účast alespoň 1 rodiče. Cena pro děti je stejná jako pro dospělé.
 • Nejedná se o výuku sebeobrany ani bojového umění, ale o hraní si s vlastním tělem, uvolněním a neutralitou pomocí zábavných a nenáročných fyzických cvičení.
 • Seminář je vedený tak, že jej mohou bez problému absolvovat i lidé v důchodovém věku.
 • Pokud máte nějaké zdravotní či psychické omezení, je důležité, abyste nás předem informovali.

Téma semináře:

Mozek v rovnováze

Každý seminář s Karlem má dané téma. Tento seminář je zaměřený na harmonizaci mozkových hemisfér a vybalancování případné nerovnováhy v používání pravé a levé hemisféry - podle toho, kterou má každý účastník přirozeně dominantní.

Stejně jako se rodí přibližně stejný poměr mužů a žen, rodí se také téměř stejný počet lidí, kteří mají dominantní levou či pravou mozkovou hemisféru. 

Funkce mozkových hemisfér jsou u leváků opačně než u praváků a dominantní mají pravou mozkovou hemisféru. Naše lateralita (dominance levé či pravé hemisféry) je dána již při porodu. Přestože nové poznatky prokazují téměř 50 % podíl leváků v populaci, jako leváci se identifikují jen ti nejvíce vyhranění a ostatní to většinou netuší.

Většina leváků je tedy vedena k „praváctví“ a nepřirozenému upřednostňování levé mozkové hemisféry, které je považované za normu. Mnoho přirozených leváků není tak vyhraněných, aby nezvládli psát pravou rukou, proto se za leváky nepovažují. Když už se projeví levorukost, je často potlačována a předělávána. Mnoha levákům tak není dovoleno, aby jako dominantní fungovala ta hemisféra, která skutečně dominantní je (tzn. u nich ta pravá). Vedení pak nutně přebírá levá/analytická hemisféra, která však u 50 % lidí dominantní není. 

Protože to není její role, musí levá hemisféra velmi kompenzovat. Tato nepřirozená záměna rolí vyvolává neustálý stres. Spotřebovává také 2-3x více energie, než u skutečného praváka. To nepříznivě omezuje celkový osobní a duchovní vývoj člověka a vede k pocitu, že je život obzvláště únavný a že „je člověk nějaký divný“, že „mu chybí síla či šťáva“, že „zůstal někde zaseknutý“, nebo k perfekcionizmu (snaze o dokonalost). Může se to projevovat i dalšími tělesnými a emočními symptomy, které vedou i k nemocem a někdy i k depresím.

Stejně tak bývá negativně ovlivněna vnitřní polarita muž-žena a naše vnitřní části (mužská a ženská) nejsou v souladu. To se pak v různé míře nepříznivě promítá do všech vztahů, především partnerských.

Prostřednictvím zábavných cvičení KI zjistíte na semináři svojí vlastní lateralitu – neboli která hemisféra je vaše dominantní. Objevíte, jaký je pro vás rozdíl, používat levou či pravou stranu mozku.

S každým účastníkem, který bude potřebovat „přepólovat“, bude Karl osobně pracovat a pomůže vám navrátit dominanci té hemisféře, která je přirozeně dominantní.

NA SEMINÁŘI VÁŠ ČEKÁ:

 • Zjištění a poznání správné laterality (dominance jedné z mozkových hemisfér).
 • Tělesná, duševní a emocionální cvičení na podporu správné laterality.
 • Další, rozvíjející cvičení k pochopení a využití levo-pravé dominance - a tím zlepšení vlastního fungování ve všech oblastech.
 • Dozvíte se o významu mužsko-ženské polarity a jejím využití v každodenním životě.
 • Jak to vše souvisí s partnerskými vztahy a sexualitou (velice).
 • A získáte přímý prožitek KI, vaší vlastní tělesné inteligence, která zásadně zjednodušuje život.

Seminář vás velmi obohatí i pokud jste „praví“ praváci. Karl učí principy KI (tělesné/kvantové inteligence) pomocí mnoha cvičení, která jsou zábavná a přínosná pro všechny.

Téma aktuálního semináře (10/2019)

Hudba, rytmus a tanec

Hudba překračuje analytickou a logickou část naší mysli a oslovuje přímo naše emoce a pocity. Všichni jsme zažili, že se nás nějaká hudba/píseň silně dotkla, změnila naši náladu a pocity. Někdy také spouští fyzickou odezvu v našem těle. Na semináři budeme využívat hudby, rytmu a tance jako vstupní brány do stavu KI.

Energie zvuku je zpočátku neutrální, ale může nás ovlivňovat pozitivně či negativně. Lze jí využít jako velmi silný nástroj pro vstupu do stavu KI (Tělesné inteligence). Na semináři budete nacházet rytmus energetických center, váš vlastní rytmus a jak jej využít pro léčení, každodenní život i sebeobranu. Budete nacházet rovnováhu mezi myslí, tělem a duší. Užijete si hodně zábavy s hudbou a pohybem. To znamená s tancem - nebojte se toho slova 🙂 Každý člověk je tanečník a každý má svůj vlastní tanec, který nikdo jiný nemůže hodnotit a ideálně ani my 😀

Skupina je jako hřiště, na kterém může každý účastník vnímat sebe sama skrze zrcadlení v druhých a dále tak rozvíjet své energetické pole a citlivost.

Semináře se může účastnit každý. Vítaní jsou tedy i ti, kdo nemají předchozí zkušenost s Karlem. 
Seminář je tlumočený do češtiny.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video