Přihláška na seminář Inteligence těla

Vaše přihláška je platná pouze po uhrazení nevratné zálohy (2.900 Kč / 107 €).
Zbylou část (5.500 Kč / 220 €) vybereme v hotovosti na místě konání.

Pokud se nebude seminář nebude konat z důvodů Covid-19, vrátíme vám platbu v plné výši.

Uveďte zde prosím skutečné jméno účastníka, na faktuře se jméno ani email nezobrazí.
Pro každého účastníka je nutná samostatná přihláška se samostatným variabilním symbolem pro platbu.
Není možné přihlásit ani platit za 2 účastníky najednou.

Po vyplnění údajů dostanete email s číslem účtu pro úhradu.
Těm, kdo budou chtít, vystavíme fakturu po uhrazení celé částky, tedy po proběhnutí semináře.